rain
شما می توانید متناسب با سرویس و سایتی که دارید از پکیج های پشتیبانی سایت و نگهداری وب سایت انتخاب نمایید

تعرفه پشتیبانی و نگهداری وب سایت

ســرویــس حــــرفـــه ای

۹۹۹ هزار تومان سالیانه

تخصیص اکانت در پرتال مشتریان : دارد

تغییر رمزهای عبور فراموش شده : نامحدود

رفع خطاهای احتمالی سایت : ۱۰ خطا

خدمات فنی پرداخت : دارد

پشتیبانی تلفنی در ساعات اداری: دارد

رفع مشکلات پرداخت آنلاین : دارد

بروز رسانی سیستم : ۵ مورد

تعریف ایمیل های جدید : ۵۰۰ ایمیل

تعریف فایل پشتیبان : حداکثر تا ۸۰۰۰ مگابایت

بهینه سازی سرعت سایت : ۳ بار

ارائه آموزش در محل کارفرما : ندارد

اعمال تغییرات درخواستی در سیستم : ۳ مورد

رفع ساسپندی : ۱۰ بار

دفعات بک آپ گیری : ۱۲ مورد

ســرویــس پــیـشرفـتـه

۷۲۰ هزار تومان سالیانه

تخصیص اکانت در پرتال مشتریان : دارد

تغییر رمزهای عبور فراموش شده : ۳۰ مورد

رفع خطاهای احتمالی سایت : ۸ خطا

خدمات فنی پرداخت : دارد

پشتیبانی تلفنی در ساعات اداری: دارد

رفع مشکلات پرداخت آنلاین : دارد

بروز رسانی سیستم : ۲ مورد

تعریف ایمیل های جدید : ۵۰ ایمیل

تعریف فایل پشتیبان (بک آپ) : حداکثر تا ۲۰۰۰ مگابایت

بهینه سازی سرعت سایت : ۲ بار

ارائه آموزش در محل کارفرما : ندارد

اعمال تغییرات درخواستی در سیستم : ۱ مورد

رفع ساسپندی : ۶ بار

دفعات بک آپ گیری : ۶ مورد

ســرویــس پـایــه

۳۶۰ هزار تومان سالیانه

تخصیص اکانت در پرتال مشتریان : دارد

تغییر رمزهای عبور فراموش شده : ۱۰ مورد

رفع خطاهای احتمالی سایت : ۲ خطا

خدمات فنی پرداخت : دارد

پشتیبانی تلفنی در ساعات اداری: ندارد

رفع مشکلات پرداخت آنلاین : دارد

بروز رسانی سیستم : ۱ مورد

تعریف ایمیل های جدید : ۱۰ ایمیل

تعریف فایل پشتیبان (بک آپ) : حداکثر تا ۵۰۰ مگابایت

بهینه سازی سرعت سایت : ۱ بار

ارائه آموزش در محل کارفرما : ندارد

اعمال تغییرات درخواستی در سیستم : ندارد

رفع ساسپندی : ۳ بار

دفعات بک آپ گیری : ۳ مورد